UZDROWISKA

UZDROWISKO POLAŃCZYK-ZDRÓJ

1. SANATORIUM DEDAL
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 23
tel. 13 469 20 08
2. SANATORIUM AMER-POL
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 27
tel. 13 469 20 10
3. SANATORIUM SOLINKA
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 16
tel. 13 470 30 10
4. SANATORIUM PLON
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 32
tel. 13 470 30 43