SZLAKI TURYSTYCZNE

PIESZE
1. Krynica Zdrój – Huzary – Mochnaczka – Mizarne – Ropki – Hańczowa
2. Hańczowa – Kozie Żebro – Regetów – Rotunda – Zdynia – Wołowiec – Bartne
3. Bartne – Magura Wątkowska – Świerzowa – Kolanin – Przełęcz Hałbowska – Kąty
4. Kąty – Łysa Góra – Chyrowa – Pustelnia św. Jana – Cergowa – Iwonicz Zdrój
5. Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój – Wisłoczek – Puławy Górne – Tokarnia – Przybyszów – Komańcza
6. Grybów – Chełm – Wawrzka – Sucha Homola – Bordiów Wierch – Ropki
7. Ropki – Huta Wysowska – Wysowa – Jaworzyna – Konieczna – Grab
8. Grab – Filipowski Wierch – Baranie – Barwinek – Przełęcz Dukielska
9. Przełęcz Dukielska – Czeremcha – Kamień – Jasiel – Kanasiówka – Nowy Łupków – Łupków
10. Gorlice – Łysula – Wapienne – Ferdel – Kornuty – Wątkowa – Magura Wątkowska – Folusz
11. Folusz – Mrukowa – Bucznik – Nowy Żmigród – Grzywacka – Kąty – Kamień – Krempna – Wysokie – Grab
12. Stróże – Maślana Góra – Szymbark – Magura Małastowska – Magura Małastowska
13. Magura Małastowska – Smerekowiec – Skwirtne – Kozie Żebro – Wysowa – Przełęcz pod Cigielką
14. Gorlice – Sękowa – Przełęcz Owczarska – Magura Małastowska – Przeł. Małastowska – Banica – Bartne
15. Nowy Sącz – Jodłowa Góra – Rosochatka – Ptaszkowa – Jaworze – Kamianna – Krzyżówka
16. Besko – Pastwiska – Puławy Górne – Darów – Surowica – Moszczaniec – Kanasiówka – Bukowiec Wielki – Dołżyca – Komańcza
17. Folusz – Kornuty – Bartne – Banica – Wołowiec – Nieznajowa – Radocyna – Konieczna
19. Wysowa – Blechnarka – Przeł. Wysowska – Tri Kopce – Obicz – Przeł. Regetowska – Regetów
20. Magura Małastowska – Oderne – Uście Gorlickie – Homola
21. Gorlice – Bielanka – Ropa – Wawrzka – Florynka – Kamionka Wielka – Nowy Sącz
22. Ropki – Przełęcz Perehyba – Biała Skała – Ostry Wierch
23. Mrukowa – Kotań – Przełęcz Hałbowska – Krempna
24. Tylawa – Smereczne – Wilsznia – Olchowiec – Baranie
25. Wola Piotrowa – Bukowica – Wisłok Wielki – Wisłok Górny – Kanasiówka
26. Barwinek – Zyndranowa – Ostra – Stasiane – Tylawa – Dziurcz – Pustelnia Świętego Jana
27. Grybów – Modynianka – Jaworze
28. Folusz – Diabli Kamień – Barwinok
29. Jaśliska – Lipowiec – Czeremcha – Przełęcz Beskid nad Czeremchą
30. Huta Polańska – Przełęcz Mazgalica
31. Dukla – Łazy Teodorowskie – Pod Magurą
32. Klimkówka – Klimkówka Flasza
33. Rozdziele – Ferdel
34. Radocyna – Czarne – Czarna – Lipna – Konieczna – Beskid – Przełęcz pod Zajęczym Wierchem – Radocyna
35. Rymanów Zdrój – Wołtuszowa – Dział – Kapliczka Kurierska – Jawornik – Polańska – Polany Surowiczne – Wola Niżna – Wola Wyżna – Jasiel
36. Dukla – Cergowa – studzienka św. Jana – Cergowa – Zawadka Rymanowska – Piotruś – Stasiane
37. Komańcza – Wahalowski Wierch – Kamień – Rzepedka – Szczawne
38. Komańcza – Wierch – Klasztor Nazaretanek – Komańcza
39. Rymanów Zdrój – Przymiarki – Iwonicz Zdró
40. Jawornik – Wahalowski Wierch
41. Czerwony Horb – Lipowiec – Kamień – Granica Państwa
42. Wysowa – Jawor
43. Wołtuszowa – Lipa Królowa Wołtuszowej – Wołtuszowa

ROWEROWE
1. Jasło – Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski – Nowy Żmigród – Kąty – Brzezowa – Jaworze – Desznica – Świątkowa Wielka – Rostajne – Grab – Ożenna – Przełęcz Beskid nad Ożenną
2. Nowy Żmigród – Podgóry – Grzywacka – Kąty – Skalnik – Walik – Brzezowa – Mytarz – Nowy Żmigród
3. Krempna – Krempna – Huta Krempska – Krempna
4. Krempna – Ostryszne – Myscowa – Pańska Góra – Polany – Huta Polańska
5. Kąty – Góra Golesz – Kąty – Góra Grzywacka – Kąty – Uroczysko Oborzysko – Kąty – Skalnik – Grodzisko – Brzezowa – Mytarz – Nowy Żmigród – Nowy Żmigród – Góra Grzywacka – Kąty
6. Bartne – Banica – Krzywa – Jasionka – Czarne – Radocyna – Konieczna
7. Wysowa Zdrój – Hańczowa – Skwirtne – Regetów Niżny – Regetów Wyżny – Przełęcz między Jaworzynką a Obiczem – Blechnarka – Wysowa Zdrój
8. Przełęcz Wysowska – Blechnarka – Wysowa Zdrój – Hańczowa – Stawisza – Śnietnica – Brunary – Wawrzka – Podchełmie – Grybów – Siołkowa – Stróże – Polna – Jeżów – Bobowa – Sędziszowa
9. Gorlice – Siary – Owczary – Ropica Górna – Bodaki – Bartne – Wołowiec – Nieznajowa – Radocyna – Konieczna – Przełęcz Dujawa
10. Wysowa Zdrój – Przełęcz Hutniańska – Ropki – Przełęcz Lipka – Izby – Bieliczna – Przełęcz Perehyba – Hańczowa – Wysowa Zdrój
11. Folusz – Huta Pielgrzymska – Polana Świerzowska – Świątkowa Wielka
12. Folusz – Wola Cieklińska – Cieklin – Duląbka – Kopaniny – Dębowiec – Wola Dębowiecka – Dobrynia – Folusz
13. Dębowiec – Cieklin – Dobrynia – Wola Cieklińska – Folusz
14. Osiek Jasielski – Czekaj – Samoklęski – Mrukowa – Pielgrzymka – Zawadka Osiecka – Załęże – Łężyny – Osiek Jasielski
15. Cieklin-Józefów – stoki Ostrej Górki – Cieklin – Wałaskie – Cieklinka – Wałaskie – Cieklin
16. Gorlice – Siary – Sękowa – Męcina Mała – Męcina Wielka – Wapienne – Rozdziele – Lipinki – Wójtowa – Libusza – Korczyna – Kobylanka – Kryg – Dominikowice – Gorlice
17. Biecz – Libusza – Kobylanka – Gorlice – Szalowa – Stróże – Grybów
18. Krosno – Kamieniec – Odrzykoń
19. Odrzykoń – Żarnowiec
21. Zyndranowa – Barwinek – Svidnik
22. Medzialaborce – Rymanów

KONNE
TRANSBESKIDZKI – ODCINEK BESKID NISKI
1. VIII ETAP Uhryń – Cygańskie Pola – Berest – Czyrna – Banica – Ropki – Hańczowa
2. IX ETAP Hańczowa – Skwirtne – Regietów – Zdynia – Radocyna – Nieznajowa – Rozstajne – Kotań
3. X ETAP Kotań – Krempna – Polany – Olchowiec – Wilsznia – Smereczne – Tylawa – Ztndranowa – Lipowiec
4. XI ETAP Lipowiec – Kamień – Jasienik – Koprywiczna – Jasiel – Kanasiówka – Pasika – Danawa – Średni Garb – Dołżyca
BESKIDZKI
1. Magura Wątkowska – Świerzowa – Kolanin – Hałków – Kąty – Łysa Góra – Polana – Chyrowa Wieś – Pustelnia św. Jana z Dukli – Nowa Wieś – Cergowa – Lubatowa – Żabia Góra – Iwonicz Zdrój – Mogiła – Rymanów Zdrój – Puławy – pasmo Bukowicy – Tokarnia – Komańcza
GRANICZNY IMIENIA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
1. Dębi Wierch – Przełęcz Beskid – Grab – Huta Polańska – Wielka Góra – Barwinek – Przełęcz Dukielska – Czeremcha – Kamień – Jasiel – Kanasiówka – Siwakowska Dolina – Nowy Łupków
INNE
1. Sieniawa – Besko – Mymoń – Pastwiska – Puławy Górne – grzbiet Bukowicy – Darów Leśniczówka – Moszczaniec – Koprywiska – Kiczera Długa – Kanasiówka – Pasika – Danawa – Garb Średni – Komańcza
2. Pustelnia św. Jana z Dukli – Mszana – Tylawa – Zyndranowa – Przełęcz Dukielska
3. Krosno – Sobieszyn – Żarnowiec – Zręcin – Chorkówka – Bobrka – Wietrzno – Dukla
4. Kornuty – Wątkowa – Folusz – Mrukowa – Bucznik – Nowy Żmigród – Góra Grzywacka – Kąty – Kamień – Krempna – Żydowskie – Bożenna
5. Bukowsko – Wola Piotrowa – Tokarnia – Wisłok Wielki – Kanasiówka
6. Tylawa – Kiczera – Olchowiec – Baranie
7. Krempna – Hałbów – Kotań – Trzy Kopce – Mrukowa
8. Magura Wątkowska – Folusz
9. Folusz – Diabli Kamień