SZLAKI TURYSTYCZNE

PIESZE
1. Mochnaczka – Huzary – Krynica Zdrój
2. Krynica Zdrój – Jaworzyna Krynicka – Runek
3. Runek – Łabowska Hala
4. Łabowska Hala – Pisana Hala – Rytro
5. Rytro – Niemcowa – Radziejowa – Przehyba
6. Przehyba – Dzwonkówka – Krościenko
7. Jaworki – Obidza
8. Jaworki – Biała Woda – Przełęcz Rozdziela
9. Piwniczna Zdrój – Niemcowa
10. Muszyna Zdrój – Pusta Wielka
11. Muszyna Zdrój – Muszynka
12. Frycowa – Hala Pisana
13. Szczawnica – Bereśnik – Dzwonkówka
14. Stary Sącz – Przehyba
15. Łącko – Dzwonkówka
16. Hala Łabowska – Łabowa
17. Nawojowa – Wilcze Doły
18. Rytro – Przehyba – Szczawnica
19. Powroźnik – Krynica Zdrój
20. Powroźnik – Leluchów
21. Żegiestów – Pusta Wielka – Bacówka PTTK nad Wierchomlą
22. Bacówka PTTK nad Wierchomlą – Runek – Krynica Zdrój
23. Barcicie – Makowica
24. Makowica – Ostra – Nowy Sącz
25. Krynica Zdrój – Przełęcz Krzyżowa – Jaworzyna Krynicka
26. Muszyna Zdrój – Jaworzyna Krynicka
27. Jazowsko – Przehyba
28. Krynica Zdrój – Huzary – Tylicz
29. Wierchomla – Bacówka nad Wierchomlą
30. Żegiestów – Pusta Wielka – Żegiestów
31. Krynica Zdrój – Góra Krzyżowa – Przełęcz Krzyżowa – Krynica Zdrój
32. Piwniczna Zdrój – Hala Pisana – Rytro
33. Łomnica Zdrój – Hala Łabowska – Wierch nad Kamieniem – Hala Pisana – Piwniczna Zdrój
34. Tylmanowa – Jaworzynka – Dzwonkówka – Krościenko
35. Szczawnica – Wysoka – Wąwóz Homole – Jaworki
36. Gaboń – Przehyba
37. Szlak spacerowy Zachodni – Nowy Sącz
38. Szlak spacerowy Wschodni – Nowy Sącz
39. Szlak spacerowy Południowy – Nowy Sącz
40. Szlak spacerowy Chełmiec – Szcząb
41. Szlak spacerowy Muszyna – Góra Zamkowa – Muszyna Zdrój
42. Szlak spacerowy Las Lipowy Obrożyska
43. Szlak spacerowy Architektura u wód – Krynica w latach 30 XX wieku

ROWEROWE
1. Krynica Zdrój – Jakubik – Kopciowa – Krynica Zdrój
2. Krynica Zdrój – Jaworzyna – Runek – Bacówka pod Wierchomlą – Szczawnik – Złockie – Jastrzębik – Powroźnik – Krynica Zdrój – Trudna
3. Krynica Zdrój – Tylicz – Wojkowa – Dubne – Leluchów – Muszyna Zdrój – Powroźnik – Krynica Zdrój
4. Krynica Zdrój – Jakubik – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Powroźnik – Krynica Zdrój
5. Jaworzyna Krynicka – Złockie – Szczawnik – Żegiestów – Żegiestów Zdrój – Andrzejówka – Milik – Muszyna Zdrój – Powroźnik – Krynica Zdrój
6. Krynica Zdrój – Tylicz – Muszynka – Okopy Konfederackie – Wojkowa – Powroźnik – Krynica Zdrój
7. Nowy Sącz – Kamionka Mała – Nawojowa – Frycowa – Czaczów – Łabowa – Nowa Wieś – Kotów – Kamianna – Polany – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka – Tylicz – Muszynka – Przełęcz Tylicka
8. Szczawnik Rezerwat Żebracz – Bacówka pod Wierchomlą – Polana Gwiaździsta – Runek – Czubakowska – Bukowa – Pod Jasieńczykiem – Szczawnik
9. Krynica Zdrój – Roma – Tylicz – Mochnaczka – Izby – Bieliczna – Jakubik – Krynica Zdrój
10. Kosarzyska – Zaczerczyk – Piwniczna Zdrój
11. Sucha Dolina – Obidza – Rogacz – Niemcowa – Błankowa – Kosarzyska
12. Sucha Dolina – Zwór – Świni Groń – Piwowarówka – Piwniczna
13. Piwniczna – Łomnica Zdrój – Jarzębaki – Piwniczna Zawodzie
14. Piwniczna Zawodzie – Głębokie – Rytro ruiny zamku – Piwniczna Zdrój
15. Krościenko – Kras – Szczawnica
16. Krościenko – Dzwonkówka – Przechyba – Radziejowa – Jaworki
17. Żegiestów – Wierchomla – Szczawnik – Muszyna Zdrój – Żegiestów
18. Nowy Sącz – Maciejowa
19. Maciejowa – Wierchomla
20. Wierchomla – Nowy Sącz

KONNE
TRANSBESKIDZKI – ODCINEK BESKID SĄDECKI
1. VI ETAP: Krościenko nad Dunajcem – Szczawnica – Jaworki
2. VII ETAP: Jaworki – Gromadzka Przełęcz – Piwniczna Zdrój – Hala Pisana – Hala Łabowska – Uhryń

INNE
1. Gaboń – Skrudzina – Mostki
2. Gaboń – Działy Skrudziny
3. Gaboń – Działy Skrudziny – Moszczenica – Most na Popradzie w Rytrze – Rzeczanów – Hala Łabowska – Uhryń
4. Gaboń – Góra Tokarnia – Most na Popradzie w Rytrze – Uhryń
5. Gaboń – Góra Tokarnia – Potok Przysietnicki pod Diablim Garnkiem – Jaworzyna – Kamień Kingi
6. Tokarnia – Góra Sygła – Góra Wyża – Krzyż Jubileuszowy
7. Gaboń – Bachnacie – Będzikówka
8. Sopatowiec – Spadzie – Skały Świętej Kingi – Dolina Jaworzynki – Gaboń – Most w kierunku rzeki Dunajec – Stary Sącz – Gołkowice – Skrudzina – Gaboń